Chào mừng quý khách!

Welcome, honored guests, to Fat Joe’s. Two years ago, my wife and I returned to her hometown of Ha Noi to get married. During that visit I fell in love. With my wife of course, but with also with a city and country that has one foot firmly rooted in and clinging to tradition, the other dancing on the cutting edge of modernization.

Fast forward two years: The novelty of visiting a foreign country has worn off and we’re back for Tet holiday. I’m still enamored by the pulsing dichotomy that is Ha Noi, if not more so than before. We had originally planned to retire in Viet Nam, now our goals are firmly aligned for a 5-6 year time horizon.

This blog (Sometime vlog? Sometimes journal?) is a diary of everyday life from now ’til then. At the very least I hope to introduce someone(s) to another perspective of life. At best I hope to inspire someone(s) to ignore the unnecessary and travel a bit. I promise the writing will get better!

So here’s to you, dear reader! In Viet Nam it’s common to name a restaurant after “Fat XXX”. I invite you to enjoy your meal in my virtual VIP booth here at Nha Hang Joe Beo (Fat Joe’s Restaurant).

=====

Chào mừng quý khách đến nhà hàng Joe Béo. Hai năm trước, vợ chồng tôi trở về quê hương Hà Nội để kết hôn. Trong chuyến thăm đó tôi đã yêu. Với vợ tôi, tất nhiên, nhưng với một thành phố và đất nước có một chân vững chắc và bám lấy truyền thống, chân kia nhảy múa trên đỉnh cao của hiện đại hóa.

Chuyển tiếp nhanh hai năm: Sự mới lạ của việc đến thăm một quốc gia nước ngoài đã biến mất và chúng tôi trở lại vào kỳ nghỉ Tết. Tôi vẫn bị mê hoặc bởi sự phân đôi xung là Hà Nội, nếu không muốn nói là nhiều hơn trước. Ban đầu chúng tôi đã có kế hoạch nghỉ hưu ở Việt Nam, bây giờ các mục tiêu của chúng tôi được liên kết chặt chẽ trong khoảng thời gian 5-6 năm.

Blog này (Đôi khi vlog? Đôi khi tạp chí?) Là một cuốn nhật ký của cuộc sống hàng ngày từ bây giờ cho đến khi. Ít nhất tôi hy vọng sẽ giới thiệu ai đó với một góc nhìn khác về cuộc sống. Tốt nhất tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho ai đó để bỏ qua những thứ không cần thiết và đi du lịch một chút.

Vì vậy, đây là cho bạn, độc giả thân mến! Ở Việt Nam, người ta thường đặt tên một nhà hàng theo tên “Fat XXX”. Tôi mời bạn thưởng thức bữa ăn của bạn trong gian hàng VIP ảo của tôi ở đây tại Nha Hang Joe Beo (Nhà hàng Fat Joe’s).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.